Shadow_lady

14 tekstów – auto­rem jest Sha­dow_la­dy.

Gra

Niektórzy mówią, że nie można być tyl­ko w połowie złym.

Mylą się.***

Jest wieczór, a o pa­rapet ok­na w siero­cińcu uderzają ryt­micznie wiel­kie krop­le deszczu.

Masz może dziesięć lat.

- Hej, Mi­ke! – Odkładasz czy­taną właśnie [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 14 sierpnia 2013, 16:20

Czerwone iskry, białe noce

- Zro­biłam gu­lasz – mówi El­ly, sta­wiając na sto­le pa­rujący półmi­sek. – Przy­pom­ni ci o do­mu – do­daje, uśmie­chając się do Vajka.

- Hm, tak, na pew­no. Bar­dzo miło z twojej [...] — czytaj całość

opowiadanie • 11 lipca 2013, 19:17

Życie niekiedy by­wa pokrętne. Cza­sem myślę, że ro­bi mi na złość... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 13 maja 2012, 18:57

Tak jak fa­la zos­ta­wia ślad na pias­ku, tak i wiel­kie zmiany naj­częściej przychodzą cicho, niezauważalnie... 

aforyzm • 7 maja 2012, 21:24

Życie to nie baj­ka, ale cza­sem mogłoby trochę odpuścić...:( 

myśl
zebrała 16 fiszek • 23 kwietnia 2012, 18:32

Chciałabym wy­myślić coś piękne­go, in­te­resujące­go i błys­kotli­wego, ale zwyczaj­nie nie mogę...

Sza­ra rzeczy­wis­tość przytłacza...:( 

myśl
zebrała 13 fiszek • 21 kwietnia 2012, 19:06

Z wyp­ra­cowa­nia koleżanki:

Śmierć pu­ka do moich drzwi...
Głupia.
Nie wie, że mam dzwonek...:-) 

myśl
zebrała 16 fiszek • 20 kwietnia 2012, 16:11

Pat­rzę przez ok­no i myślę: Gdzie zgu­biłam klucz do mo­jego świata...? 

myśl
zebrała 15 fiszek • 4 kwietnia 2012, 12:39

Mówisz, że chcesz, aby two­je sny się spełniły. Chy­ba nie masz na myśli koszmarów, co?:) 

myśl
zebrała 15 fiszek • 27 marca 2012, 15:33

Sko­ro miłość od niena­wiści dzieli je­den krok, ja­ka jest od­ległość między sza­lonym ge­niu­szem a bez­denną głupotą? 

myśl
zebrała 25 fiszek • 25 marca 2012, 11:10

Shadow_lady

"Kiedy niebo się zawali, będziemy łapać skowronki..." GG dla zainteresowanych: 18160171

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Shadow_lady

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność